Systeem- en netwerkbeheer

Vaak is er binnen een kleine onderneming één medewerker belast met het installeren en onderhouden van het netwerk, de computers, het maken van backups, etc. Dit kost vaak onnodig veel tijd. Tijd die hij of zij dan niet aan de kernactiviteiten van uw bedrijf kan besteden.

Schoemaker IT ontlast uw organisatie door het systeem- en netwerkbeheer over te nemen: ter plekke of op afstand (remote), periodiek of continu. Wij weten dat het voor u belangrijk is dat u kunt vertrouwen op de goede werking van uw PC's en servers. Door pro-actief beheer kunnen wij storingen voorkomen en - als deze zich toch voordoen - zo snel mogelijk verhelpen.

Ook voor advies of een second opinion kunt u bij ons terecht. Met actuele kennis en moderne software brengen wij uw systemen en netwerk in kaart, identificeren risico's en geven advies voor verbetering. Wij zijn niet verbonden aan een hardware- of softwareleverancier, zodat ons advies altijd onafhankelijk en objectief is.